Kormányos Autósiskola

"Egy kicsit más, mint a többi..."

Vállalási feltételek

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK (Kormányos Autósiskola Kkt)

 

 1. Képző szerv neve:                      Kormányos Autósiskola Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság

A Társaság rövidített neve:        Kormányos Autósiskola Kkt

Székhelye:                                 6750 Algyő, Fazekas utca 9.

Honlap címe:                             www.kormanyosautosiskola.hu

 

2. Cégforma:                                 Közkereseti Társaság (Kkt)

3. Cégjegyzékszám:                       0603000542

Képzési engedély száma:               DA/EL/NS/A/187/2/2007

                                                  Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi száma: 06-0010-06

4. Iskolavezető neve:                     Varga Zsolt 

Iskolavezetői azonosító:                11508                         

Mobilszáma:                                                   +36703304619 

e-mail:         kormanyosauto@gmail.com

 

5. Ügyfélfogadó, telephely:            6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 25.

Ügyfélfogadás időpontjai:                 hétfő, szerda: 11:00 – 15:00

Tel.: 62/655-759             

Ügyintéző: +3670/949-13-31

Honlap: www.kormanyosautosiskola.hu       

E-mail: info@kormanyosautosiskola.com

 

6. Tanfolyamra való felvétel módja

A tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet személyesen jelentkezni. 18. évét be nem töltött tanuló szerződésének megkötéséhez szülői aláírásra van szükség. A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával: személyi igazolvány, lakcímkártya, 8 ált. iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, jogosítvány (ha van); mentességet igazoló okmány (ha van), vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt); vizsgaigazolás (ha van); amennyiben kitöltötte a hatóság honlapján a jelentkezési lapot, annak nyomtatását https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/jellap/urlap

A képző szerv tájékoztatja a tanulót, hogy esetenként a képzés gyakorlati és/vagy elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

7. Előírt PÁV alkalmassági vizsgálat

Pályaalkalmassági vizsgálat: Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez minden kategóriából. Jelentkezés: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap

8. Tanfolyamra történő felvétel és elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 24/2005 (IV.21) GKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételeknek megfelel.

Az elméleti tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei: jelentkezés korhatár előtt fél évvel; elméleti vizsga a korhatár előtt 3 hónappal; forgalom (AM kategóriából járműkezelés) vizsga a korhatár betöltésével; alapfokú iskolai végzettség (AM kategóriából az írni, olvasni tudás), motoros tapasztalattal való jelentkezéshez az „előéletet” bizonyító vezetői engedély, A1/B kategóriához érvényes B kategóriás jogosítvány, C kategóriához érvényes B kategóriás jogosítvány (Külföldön a 21. életév betöltése után vezethet.), CE és D kategóriához nem kezdő érvényes B kategóriás jogosítvány és C kategóriás jogosítvány vagy vizsgaigazolás (Külföldön a CE kategóriával a 21. életév betöltése után, a D kategóriával a 24, életév betöltése után vezethet.)

 

Vizsgára bocsátás feltételei a tanfolyamra történő felvétel feltételein túl: meglévő vezetői engedély; egészségi alkalmasság – orvosi vizsgálat (AM kategóriához nem szükséges, A1, A2, A, B kategóriákhoz 1. csoportú orvosi igazolás, C, CE, D kategóriákhoz 2. csoportú orvosi igazolás), Alapfokú iskolai végzettség (eredeti bizonyítvány, közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példány, személyazonosító okmányába saját jogon szerzett doktori cím van bejegyezve (hatóságnak bemutatni))

Külföldön kiállított oklevél illetve bizonyítvány esetében: eredeti okmány és annak hiteles fordítása, a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a KAV által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban; magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, tájékoztatás vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi

 

Elméleti vizsgára bocsátható: aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, a vizsgára bocsátás Rendeletben előírt feltételeinek megfelel (a tanfolyamkezdéstől az első vizsgaeseményig kevesebb, mint 9 hónap telt el)

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Elsősegélynyújtó vizsga: Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó vizsga; a vizsga díja: 8.200 Ft, az erről felmentést adó bizonyítvány (ha van) másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz,  Vöröskereszt elérhetősége: +36709338045, csongradmegye@voroskereszt.hu, a sikeres vizsga után a Vöröskereszt által kiállított kártyát a közlekedés nyilvántartó hatóságnál be kell mutatni

9. Tanfolyam:

Meglévő kategória

Kat

Elméleti óraszám

Kor

Gyakorlati óraszám

Σ

KRESZ

Vez. elm.

Szerk. és üzem.

munka-véd.

bizt. üzem

Σ

alap

vá-

rosi

or-szág-

úti

Hegy-vidéki

Éj-

szakai

Teljesí-

tendő km

kezdő

Motoros vezetői engedély nélkül

AM

16

12

4

-

-

-

14

10

4

6

-

-

-

100

A1

22

14

4

4

-

-

16

16

6

8

2

-

-

240

A2

22

14

4

4

-

-

18

16

6

8

2

-

-

240

A

22

14

4

4

-

-

24

26

10

11

5

-

-

390

motoros tapasztalattal

A1

2 éven belül

A2

-

-

-

-

-

-

18

12

4

6

2

-

-

180

A1

2 éven túl

A2

3

1

1

1

-

-

18

8

2

4

2

-

-

120

A1

2 éven belül

A

-

-

-

-

-

-

24

12

4

4

4

-

-

180

A1

2 éven túl

A

3

1

1

1

-

-

24

8

2

4

2

-

-

120

A2

2 éven belül

A

-

-

-

-

-

-

24

12

4

4

4

-

-

180

A2

2 éven túl

A

3

1

1

1

-

-

20

8

2

4

2

-

-

180

 

B

 

A1/B

3

1

1

1

-

-

17

2

1

1

-

-

-

30

 

 

B

28

18

6

4

-

-

17

29

9

14

4

-

2

580

 

 

C a)

64

20

12

20

12

16

18

29

6

15

4

2

2

348

C1

2 éven belül

C b)

64

20

10

24

10

16

18

14

6

4

2

2

-

168

 

 

CE

12

4

4

4

-

8

18

14

6

4

2

2

-

168

 

 

D

20

10

5

5

-

8

21

29

6

17

4

2

-

348

 

Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 elméleti órát össze lehet vonni. A biztonsági üzemeltetés óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 órát össze lehet vonni. A gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 gyakorlati órát egyben is lehet tartani. A képzőszerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a képzés gyakorlati és – esetenként – elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

Az e-learning tanfolyam programját a tanuló a következő időhatárokkal használhatja minden kategóriában: 90 nap/60 .

 

10. Járműhasználat

Kat  Oktató                 Gépjármű                             Díj/tanóra      

B     Farkas Gábor       Dacia Logan (dízel)              4.800 Ft      

B     Piti János             Toyota Yaris (benzin)           4.600 Ft        

B     Kiss János              Mitsubishi (benzin)                4.500 Ft         

B     Semjényi Róbert     Vw Polo (dízel)                      4.500 Ft         

B     Tóth Csaba            Toyota Auris (dízel)                5.000 Ft         

B     Juhász Csaba          Citroen Picasso (dízel)        4.500 Ft        

B     Kormányos Árpád  Opel Astra (dízel)                  5.000 Ft        

B     Sándor Zsuzsanna  Dodge Caliber (dízel)           5.000 Ft         

B     Németh Róbert    Opel Astra (dízel)                 5.000 Ft       

B     Seres Attila            VW Passat (dízel)                 4.500 Ft 

AM    Fekete Csaba                Aprilia, Kimco              4.500 Ft

AM    Fekete Csaba               Honda, Suzuki              4.500 Ft

A1     Fekete Csaba              Yamaha Signus              4.500 Ft

A1     Fekete Csaba                Yamaha YBR                4.500 Ft

A2     Fekete Csaba               Suzuki GS 500               4.500 Ft

A       Fekete Csaba                Kawasaki ER 6              4.500 Ft 

C,E    Túri András id.              Mercedes Atego            6.000 Ft-tól

C,E    Lele Attila id.                   Renault Midlum            6.000 Ft-tól

D       Kormányos Árpád          Neoplan                       7.000 Ft    

Oktatásra – és vizsgára - csak az iskolával szerződésben álló oktatót és annak járművét lehet választani. Tanuló által biztosított járművel az iskola az oktatást és a vizsgáztatást nem vállalja.

11. Hiányzás, pótórák

Megengedett hiányzás tantermi elméleti oktatáson: a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebb. Gyakorlati oktatáson: a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat teljesíteni kell.

Hiányzás pótlása: a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni; tantermi elméleti pótóra ingyenes, és a következő azonos kategóriájú tanfolyam azonos órája időpontjában megtartható; e-learning pótóra 30nap/10óra idővel elérhető a fizetési feltételek szerint

A gyakorlati vezetés és vizsga esetében, amennyiben a vezetés vagy a vizsga az oktató vagy a képző szerv hibájából hiúsult meg, úgy az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie. Ha a vezetési óra vagy a vizsga az ügyfél miatt maradt el, akkor a díjtáblázat szerinti óra- és vizsgadíjat kell megfizetni. A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

12. Költségek, pénzügyi feltételek

Megnevezés

B

C

CE

D

AM

A1, A2, A

A1/B

Elmélet (tanterem)

20.000 Ft

28.000 Ft

20.000 Ft

26.000 Ft

15.000 Ft

15.000 Ft

15.000 Ft

Elmélet (online) 60/90

20.000 Ft

28.000 Ft

20.000 Ft

26.000 Ft

15.000 Ft

14.000 Ft

9.000 Ft

Pótórák (elmélet online)

4.500 Ft

8.000 Ft

8.000 Ft

8.000 Ft

4.500 Ft

4.500 Ft

4.500 Ft

Online vizsgafelkészítő 12/30

4.500 Ft

8.000 Ft

8.000 Ft

8.000 Ft

4.500 Ft

4.500 Ft

4.500 Ft

Online vizsgafelkészítő és tananyag 36/60

10.000 Ft

18.000 Ft

15.000 Ft

18.000 Ft

7.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

-

20.000 Ft

20.000 Ft

20.000 Ft

-

-

-

Tanpálya használati díj

4.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

4.000 Ft

4.000 Ft

4.000 Ft

Gyakorlati óradíj

változó

6.000 Ft

7.000 Ft

7.000 Ft

5.000 Ft

5.000 Ft

5.000 Ft

Gyakorlati vizsgaóra

változó

6.000 Ft

7.000 Ft

14.000 Ft

5.000 Ft

5.000 Ft

5.000 Ft

 

A tantermi elméleti pótórák ingyenesek, a gyakorlati pótórák díjai megegyeznek az alapórák díjaival.

 

Vizsgadíjak:

 

AM

B

C

CE

D

A1, A2, A

A1/B

Közlekedési ism.

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

Szerk. ész üzemelt.

-

-

4.600 Ft

4.600 Ft

-

-

-

Munkavédelem

-

-

4.600 Ft

-

-

-

-

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

-

-

4.400 Ft

4.400 Ft

4.400 Ft

-

-

Járműkezelés/Rutin

3.600 Ft

-

3.500 Ft

3.500 Ft

3.500 Ft

4.700 Ft

-

Forgalom

3.600 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

18.500 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

 

 

A pótvizsgák díjai megegyeznek az alap vizsgadíjakkal.

A vizsgadíjat meg nem jelenés esetén is meg kell fizetni. A vizsgadíjak a képző szerv és a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (továbbiakban KAV) között létrejött szerződés alapján az iskola ügyfélfogadójában fizetendők, mely díjakat az iskola továbbítja a KAV felé. A befizetésről a tanulónak az iskola állít ki számlát. Tan- és vizsgadíjat tilos közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget. Szolgáltatást, oktatást csak a befizetést követően biztosítunk. A tanuló köteles a számlákat a befizetést követő első vezetési órán bemutatni az oktatónak. Kivételt képez az elméleti pótvizsga díja, melyet a vizsga helyszínén kell rendeznie a Tanulónak. A vizsgadíjak befizetése legkésőbb a vizsga időpontja előtt 8 nappal esedékes, melynek késedelmes teljesítése esetén a Tanuló vizsgára történő kiírása nem lehetséges.

A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző kedvezmények össze nem vonhatók. A kedvezmények realizálása az első forgalmi vizsga után történik. Kedvezményre az jogosult, aki legalább az első forgalom vizsgát a Kormányos Autósiskolánál teszi le.

Amennyiben a vizsga a KAV hibáján kívül eső ok miatt hiúsult meg, új vizsgát a vizsgadíj újbóli megfizetésével lehet tenni.

 

Részletfizetés lehetséges.

 1. részlet: az elméleti tanfolyam díja és az elméleti vizsgadíj
 2. részlet: a járműkezelés/rutin vizsga díja és járműkezelés/rutin órák díja (több részletben is fizethető)
 3. részlet: a forgalom vizsga díja és a forgalom órák díja (több részletben is fizethető)
 4. részlet (C, CE, D kategória): a biztonsági üzemeltetés tanfolyam előtt be kell fizetni annak tan- és vizsgadíját

B és A1/B kategória esetében a forgalom vizsgadíjat be kell fizetni a vezetés megkezdése előtt. Bármilyen típusú fizetés elmaradás esetén a tanuló tanfolyamra, vizsgára nem jelenthető.

Amennyiben az autósiskola az iskolavezető engedélyével méltányosságból a tartozás ellenére vezetteti, illetve vizsgára jelenti a tanulót, a tanuló a levezetett óra illetve vizsga után köteles tartozását kiegyenlíteni.

Az elméleti és a biztonsági üzemeltetés tanfolyam tandíja a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető vissza. A tanfolyam indulása előtt legkésőbb 1 munkanappal a befizetett tandíj kezelési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető.

A gyakorlati vezetési órák oktatónként eltérőek. Az aktuális óradíjak az ügyfélszolgálati irodában kifüggesztett Vállalási feltételekben, nyitvatartási időben és a honlapon bármikor megtekinthetők.

Az autósiskola nem köteles felhívni a tanuló figyelmét az esedékes befizetésekre, mert a tanuló is köteles befizetéseit számon tartani. Személyes érdeklődésére az ügyfélfogadóban, nyitvatartási időben természetesen tájékoztatjuk az eddig befizetett díjairól. Vita esetén a felmutatott, kiállított számlák a mérvadóak.

Egyéb költségek lehetnek még motoros kategóriáknál protektoros ruházat vásárlása vagy bérlése. Az orvosi alkalmassági vélemény díja. C, CE, D kategóriáknál tanpálya használat díja 10.000 Ft, egyéb kategóriáknál 4.000 Ft.

A díjak átutalással is teljesíthetők a 3A Takarékszövetkezetnél kezelt 57600101-11026840 számú bankszámlára.

13. Mentesítés

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi. A mentesítések körét a Képzési rendelet 3. melléklet 4. 1. 4. 2. tartalmazza.

14. Tanuló áthelyezés, képzési igazolás

Képzési igazolás kiadása a képzés megszakításával, az addig elvégzett oktatásról:

 • írásbeli kérésre
 • 3 munkanapon belül
 • 18 éven aluli tanuló kérelmét és igazolását a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia
 • a 3 példány első példánya a kiállító iskolánál marad
 • két példányt a tanuló a befogadó képző szervnek adja át, amely 10 munkanapon belül továbbítja azt a vizsgaközpontnak.

A képzési igazolás kiadásával egy időben – írásos kérelemre – a fel nem használt befizetett díjakat visszafizetjük. Amennyiben az első forgalom vizsga előtt kéri ki a tanuló a képzési igazolást, a korábban megadott kedvezményekre való jogosultságát elveszíti. A képzési igazolás kiadásával egy időben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza elméleti, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tandíjat, illetve a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat.

 

15. Oktatási helyszínek

Elméleti oktatás: Szeged, Petőfi S. sgt. 25.

Kihelyezett elméleti oktatás helyszínei lehetnek: Rutin Szeged Autósiskola: Szeged, Batthany u. 34. *** Lele Autósiskola Szeged, Üstökös u. 8C *** SZTE Gyak. Gimn. és Ál. Isk. Szeged, Szentháromság u. 2. *** Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola Szeged, József Attila sgt. 26. *** Szegedi Szakképzési Centrum tagintézményei

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás: SALUS Oktatási és egészségügyi Nonprofit Kft (Szeged, Bakai N. u. 48.) ***ATI-Császárné Kft, Szeged, Kereskedő köz 3-5.

B, AM, A1, A2 és A gyakorlati alapoktatás: Szeged, Külterület 4.

C, CE és D kategória gyakorlati alapoktatás: Szeged, Kereskedő köz 3-5. gyakorló pálya

Bármely kategória gyakorlati oktatása során a találkozó helye és ideje a tanuló és az oktató előzetes megbeszélése alapján történik. E-learning (ETitan) programot üzemeltető elérhetősége:                        +361/577 0222                                         h-cs: 8-18, p:8-17

16. Engedélyező hatóság :            Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő út 44-50.)

Felügyeletet ellátó hatóság:         KAV Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél-alföldi Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Csongrád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5; +36 62/681-611; csongrad@kavk.hu)

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.(„D” épület); +36 62/680-532)

Tulajdonosi felügyelet:               Kormányos Autósiskola Kkt. (6750 Algyő, Fazekas u. 9.; +36 70 4574 937)

Törvényességi felügyelet:            Szegedi Törvényszék Cégbírósága (6722 Szeged, Tábor u. 4.)

17. Jogok, kötelezettségek

A tanuló jogai:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv Vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani.
 • Titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • A tanuló 48 órával kezdés előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni. Amennyiben dupla gyakorlati óra volt megbeszélve és mind a kettőről hiányzik a tanuló, úgy mind a kettő óra díját meg kell, hogy fizesse.
 • A vizsgát a tanuló a képző szerv felé a vizsga előtt legkésőbb 8 munkanappal mondhatja le. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat a tanulónak meg kell fizetni.
 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés helyét és időpontját.
 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.
 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni külön indoklás nélkül.

A tanuló kötelességei:

 • A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.
 • Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • A gyakorlati oktatás során használt járművek és az elméleti oktatás során használt eszközök, tansegédletek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni.
 • A szerződésben rögzített adatai vagy bármely, a jelentkezéshez és vizsgákhoz bemutatott okmányának változását 8 napon belül írásban bejelentetni az autósiskolának. Az első KRESZ vizsgája után változott adatait a vizsgaközpontnak is köteles bejelenteni.

18. Vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (elsősegély kártya); ha van, már meglévő vezetői engedély. A KAV által a forgalom vizsga után kiadott vizsgaigazolást, ha papír alapon kérte. A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

Nem magyar állampolgár esetén: minimum fél éves érvényes tartózkodási engedély meglétének igazolására van szükség.

Vizsgaigazolás: alap esetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

 

Gyakorlati oktatás

Kisebb hiba elhárítása, például kerékcsere, izzócsere, amely 30 percnél kevesebb időt vesz igénybe, az oktató felügyeletével és segítségével az ügyfél feladata végrehajtani és gyakorolt időnek minősül. Hasonló eset például az üzemanyag felvétele is, de egy ügyfélnél ez egy-két esetnél többször nem fordulhat elő. Ha a hiba elhárításához 30 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani, és az ügyfelet egy másik időpontban teljes 50 perces vezetési órával kárpótolni kell.

Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, az óra jellegét és a levezetett km-t a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik a vezetés elején és végén is. A vezetési karton az autósiskola tulajdona, amit az oktató az órák során mindig magánál tart.

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

Tehergépkocsi és pótkocsi rakfelületén, továbbá motorkerékpár hátsó ülésén oktatás és vizsga közben személy nem szállítható.

A vizsga során a járműben a vizsgázó, az oktató, az iskolavezető és az ellenőrzésre, vizsgáztatásra jogosult személyek tartózkodhatnak.

Ha a „B” kategóriás tanuló forgalmi vizsgája harmadjára is sikertelen, akkor a következő 2 vezetési órát egy másik oktatónál vezesse le. Az órák levezetését követően a tanuló jogosult eldönteni, melyik oktatónál folytatja a vezetést.

Felhívjuk az „AM”, „A1”, „A2” és az „A” kategóriás tanulók figyelmét, hogy a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a Rendelet 3. melléklete által előírt öltözékben jelenjenek meg: bukósisak, szemüveg, protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorokkal), protektoros dzseki (dzsekibe illeszthető könyök- és gerincprotektorokkal), magas szárú, zárt cipő vagy csizma!

19. Amit a vizsgáról tudni kell

Az ügyfélnek a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt legalább 10 perccel kell megjelennie. Vizsgán az ügyfélnek igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő érvényes okmányok alkalmasak: személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély illetve diákigazolvány (ez 14 éves korig).

A meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást a vizsgára vinni kell.

Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

 • Személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte.
 • A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
 • A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
 • Az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon) használ.

Az első elméleti vizsgán a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapon belül meg kell jelennie a tanulónak. Elméleti pótvizsgára a jelölt az vizsgaközpontban önállóan is jelentkezhet a pótvizsgadíj befizetésével. Pótvizsgázni a sikertelen vizsga után leghamarabb 3 munkanappal lehet. A tanulónak sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanfolyam megkezdésétől 12 hónapon belül.

Az egyes járműkategóriákhoz tartozó sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

Elméleti vizsga mentes tanuló a vezetési karton érvényesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres forgalom vizsgát kell, hogy tegyen. Ha a vizsgázó a sikeres kresz vizsgától számítva 2 éven belül nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

 

Vizsgák helyszíne (eltérő tájékoztatás hiányában): Szeged, Kereskedő köz 3-5

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS VIZSGÁT KÍVÁNUNK!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Varga Zsolt

                                                                                                                                                                                                                  iskolavezető

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Adatkezelő megnevezése:        Varga Hajnalka (Kormányos Autósiskola Kkt)

1.1 Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely:                       6750 Algyő, Fazekas u. 9.

Telefon / E-mail:           36 70 45 74 937 / kormanyosauto@gmail.hu

1.2 Adatkezelő honlapja:     www.kormanyosautosiskola.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

3. A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név , születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, személyazonosító okmány adatai, vezetői engedély adatai, nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről, felmentést igazoló okmány adatai, egészségügyi alkalmasságának adatai, járművezetéstől eltiltás adatai, okmányai visszavonásának adatai, után képzési kötelezettségére vonatkozó adatai, vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai, tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai, kényszergyógyítás vagy kényszergógykezelés ténye, soron kívüli egészségi alkalmassági igazolás adatai, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adati

a szerződés teljesítése érdekében a közúti járművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint előírt adatainak vizsgáztató közlekedési hatóság általi regisztrálása

Gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe

16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatszolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést. Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik.

Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a vizsgaközpont részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat.

Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében. Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére –amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

-az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,

-az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelőaz Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • A törlési kérelmet az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait

 • közvetlen üzletszerzéscéljából,
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.

Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozott ságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Telefon: +36 (1) 391 1400Fax: +36 (1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –az Ön választása szerint –a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7. Értelmező rendelkezések

 • Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő–kezeléséhez.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
 • Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép-vagy hangfelvétel készítése stb.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

8. Egyéb

8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-én hatályba lépett.