Kormányos Autósiskola

"Egy kicsit más, mint a többi..."

Vállalási feltételek

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK (Kormányos Autósiskola Kkt)

 

 1. Képző szerv neve:                               Kormányos Autósiskola Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság

A Társaság rövidített neve:               Kormányos Autósiskola Kkt

Székhelye:                                              6750 Algyő, Fazekas utca 9.

Honlap címe:                                        www.kormanyosautosiskola.hu

 

 1. :                                              Közkereseti Társaság (Kkt)

 

 1. :                               0603000542

Képzési engedély száma:                 DA/EL/NS/A/187/2/2007

                                                                  Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi száma: 06-0010-06

 

 1. Iskolavezető neve:                              Varga Zsolt                            Mobilszáma:                                    +36703304619

Iskolavezetői azonosító:                     11508                                       e-mail:                   kormanyosauto@gmail.com

 

 1. Ügyfélfogadó, telephely:                  6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.

Ügyfélfogadás időpontjai:                          hétfő, kedd, csütörtök 13-15, szerda, péntek 10-12.

                                                                            Tel.: 62/471-921                    Ügyintéző: +3670/949-13-31

                                                                            Honlap: www.kormanyosautosiskola.hu                E-mail: kormanyosauto@gmail.com

 

 1. Tanfolyamra való felvétel módja

A tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet személyesen jelentkezni. 18. évét be nem töltött tanuló szerződésének megkötéséhez szülői aláírásra van szükség. A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával:

 • személyi igazolvány
 •  
 • 8 ált. iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • jogosítvány (ha van)
 • mentességet igazoló okmány (ha van)
 • vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt)
 • vizsgaigazolás (ha van)
 • amennyiben kitöltötte a hatóság honlapján a jelentkezési lapot, annak nyomtatását https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/jellap/urlap

A képző szerv tájékoztatja a tanulót, hogy esetenként a képzés gyakorlati és/vagy elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

 1. Előírt PÁV alkalmassági vizsgálat

Pályaalkalmassági vizsgálat: Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez minden kategóriából.

Jelentkezés: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap

 1. Tanfolyamra történő felvétel és elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 24/2005 (IV.21) GKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételeknek megfelel.

Az elméleti tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei kategóriák szerint:

Motoros kategóriák:                                                    

 • jelentkezés korhatár előtt fél évvel
 • elméleti vizsga a korhatár előtt 3 hónappal
 • forgalom (AM kategóriából járműkezelés) vizsga a korhatár betöltésével
 • alapfokú iskolai végzettség (AM kategóriából az írni, olvasni tudás)
 • motoros tapasztalattal való jelentkezéshez az „előéletet” bizonyító vezetői engedély
 • A1/B kategóriához érvényes B kategóriás jogosítvány
 • C kategóriához érvényes B kategóriás jogosítvány (Külföldön a 21. életév betöltése után vezethet.)
 • CE és D kategóriához nem kezdő érvényes B kategóriás jogosítvány és C kategóriás jogosítvány vagy vizsgaigazolás (Külföldön a CE kategóriával a 21. életév betöltése után, a D kategóriával a 24, életév betöltése után vezethet.)

 

Vizsgára bocsátás feltételei a tanfolyamra történő felvétel feltételein túl:

Ha van, meglévő vezetői engedély.

Egészségi alkalmasság – orvosi vizsgálat:

 • AM kategóriához nem szükséges
 • A1, A2, A, B kategóriákhoz 1. csoportú orvosi igazolás
 • C, CE, D kategóriákhoz 2. csoportú orvosi igazolás

Alapfokú iskolai végzettség:

 • eredeti bizonyítvány
 • közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példány
 • személyazonosító okmányába saját jogon szerzett doktori cím van bejegyezve (hatóságnak bemutatni)

Külföldön kiállított oklevél illetve bizonyítvány esetében:

 • eredeti okmány és annak hiteles fordítása
 • a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban
 • magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, tájékoztatás vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi

Elméleti vizsgára bocsátható:

 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • vagy az alól felmentették
 • a vizsgára bocsátás Rendeletben előírt feltételeinek megfelel
 • a tanfolyamkezdéstől az első vizsgaeseményig kevesebb, mint 9 hónap telt el

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Elsősegélynyújtó vizsga:

 • Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó vizsga
 • a vizsga díja: 7.900,- ft
 • az erről felmentést adó bizonyítvány (ha van) másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz
 • Vöröskereszt elérhetősége: +36709338045, csongradmegye@voroskereszt.hu
 • a sikeres vizsga után a Vöröskereszt által kiállított kártyát a hatóságon be kell mutatni
 1.  

Elméleti és biztonsági üzemeltetés tantárgyak, óraszámok:

 

Meglévő kategória

Kat

Elméleti óraszáám

Kor

Σ

KRESZ

Vez. elm.

Szerk. és üzem.

kezdő

Motoros vezetői engedély nélkül

AM

16

12

4

-

14

A1

22

14

4

4

16

A2

22

14

4

4

18

A

22

14

4

4

24

motoros tapasztalattal

A1

2 éven belül

A2

-

-

-

-

18

A1

2 éven túl

A2

3

1

1

1

18

A1

2 éven belül

A

-

-

-

-

24

A1

2 éven túl

A

3

1

1

1

24

A2

2 éven belül

A

-

-

-

-

24

A2

2 éven túl

A

3

1

1

1

20

 

Kat.

Σ

KRESZ

vez. elm.

szerk. és üzem.

munka-véd.

 

bizt. üzem.

Kor

A1/B

3

1

1

1

-

 

-

17

B

28

18

6

4

-

 

-

17

C a)

64

20

12

20

12

 

16

18

C b)

64

20

10

24

10

 

16

18

CE

12

4

4

4

-

 

8

18

D

20

10

5

5

-

 

8

21

Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 elméleti órát össze lehet vonni. A biztonsági üzemeltetés óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 órát össze lehet vonni. A gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 gyakorlati órát egyben is lehet tartani. A képzőszerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a képzés gyakorlati és – esetenként – elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

Az e-learning tanfolyam programját a tanuló a következő időhatárokkal használhatja minden kategóriában: 90 nap/60 óra vagy 180 nap/75 óra vagy 365 nap/90 óra (árkategóriák szerint).

 

Gyakorlati tantárgyak, óraszámok, kötelező levezetett km-ek

Meglévő kategória

Kat

Σ

alap

vá-

rosi

or-szág-

úti

Teljesí-

tendő km

 

Kat

Σ

alap

város

ország-út

hegyvi-

dék

éj-szaka

km

kezdő

Motoros vezetői engedély nélkül

AM

10

4

6

-

100

 

A1/B

2

1

1

-

-

-

30

A1

16

6

8

2

240

 

B

29

9

14

4

-

2

580

A2

16

6

8

2

240

 

C

29

6

15

4

2

2

348

A

26

10

11

5

390

 

CE

14

6

4

2

2

-

168

motoros tapasztalattal

A1

2 éven belül

A2

12

4

6

2

180

 

D

29

6

17

4

2

-

348

A1

2 éven túl

A2

8

2

4

2

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

2 éven belül

A

16

6

8

2

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

2 éven túl

A

10

4

4

2

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

2 éven belül

A

12

4

4

4

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

2 éven túl

A

8

2

4

2

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Választható oktatók és járműtípusaik:

Kat    Oktató                          Gépjármű                          Díj/tanóra                 Kat    Oktató                             Gépjármű         Díj/tanóra

B       Farkas Gábor              Suzuki Splash (dízel)          5.000,- ft-tól               A      Fekete Csaba                Kawasaki ER 6                       5.500,- ft-tól

B       Kalmár Krisztina           Ford Fiesta (dízel)              5.500,- ft-tól               A1    Fekete Csaba                Yamaha YBR                        5.500,- ft-tól

B       Kiss János                     Mitsubishi (benzin)            4.000,- ft-tól               A1    Fekete Csaba                Yamaha Signus                    5.500,- ft-tól

B       Semjényi Róbert          Vw Polo (dízel)                  4.500,- ft-tól               A2    Fekete Csaba                Suzuki GS 500                        5.500,- ft-tól

B       Tóth Csaba                 Toyota Auris (dízel)           4.500,- ft-tól               AM   Fekete Csaba                Honda, Suzuki                       5.500,- ft-tól

B       Juhász Csaba             Citroen Picasso (dízel)      4.500,- ft-tól               AM   Fekete Csaba                Aprilia, Kimco                       5.500,- ft-tól

B       Kormányos Árpád      Opel Astra (dízel)              5.000,- ft-tól               C,E   Lele Attila id.                  Renault Midlum                    _____,- ft-tól

B       Sándor Zsuzsanna      Dodge Caliber (dízel)       5.000,- ft-tól               C,E   Mihály Mária                  Iveco                                     _____,- ft-tól

B       Németh Róbert           Opel Astra (dízel)              4.500,- ft-tól               C,E   Túri András id.                 Mercedes Atego                  _____- ft-tól

B       Seres Attila                   VW Passat (dízel)              4.500,- ft-tól               D       Kormányos Árpád         Neoplan                                _____,- ft-tól

 

 

 

 

Oktatásra – és vizsgára - csak az iskolával szerződésben álló oktatót és annak járművét lehet választani. Tanuló által biztosított járművel az iskola az oktatást és a vizsgáztatást nem vállalja.

 1. Hiányzás, pótórák

Megengedett hiányzás tantermi elméleti oktatáson: a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebb. Gyakorlati oktatáson: a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat teljesíteni kell.

Hiányzás pótlása:

 • a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni
 • tantermi elméleti pótóra ingyenes, és a következő azonos kategóriájú tanfolyam azonos órája időpontjában megtartható
 • e-learning pótóra 30nap/10óra idővel elérhető a fizetési feltételek szerint

A gyakorlati vezetés és vizsga esetében, amennyiben a vezetés vagy a vizsga az oktató vagy a képző szerv hibájából hiúsult meg, úgy az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie.

Ha a vezetési óra vagy a vizsga az ügyfél miatt maradt el, akkor a díjtáblázat szerinti óra- és vizsgadíjat kell megfizetni.

A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 1. Költségek, pénzügyi feltételek

A számla közvetített szolgáltatást (is) tartalmazhat!

Tandíjak:

 

B

C

CE

D

AM

A1, A2, A

A1/B

Elmélet (tanterem)

20.400,- ft

25.000,- ft

20.000,- ft

22.000,- ft

15.000,- ft

15.000,- ft

15.000,- ft

Elmélet (online) 90/60

18.000,- ft

28.000,- ft

20.000,- ft

26.000,- ft

6.000,- ft

14.000,- ft

9.000,- ft

Elmélet (online)180/75

20.400,- ft

32.000,- ft

22.000,- ft

28.000,- ft

7.000,- ft

15.000,- ft

10.000,- ft

Pótórák (elmélet online)

4.000,- ft

8.000,- ft

6.000,- ft

7.000,- ft

2.000,- ft

4.000,- ft

3.000,- ft

Online vizsgafelkészítő 30/12

5.000,- ft

9.000,- ft

7.000,- ft

5.000,- ft

3.000,- ft

5.000,- ft

5.000,- ft

Online vizsgafelkészítő 45/24

9.000,- ft

15.000,- ft

12.000,- ft

9.000,- ft

5.000,- ft

9.000,- ft

9.000,- ft

Online vizsgafelkészítő 60/36

11.000,- ft

22.000,- ft

15.000,- ft

20.000,- ft

6.000,- ft

11.000,- ft

11.000,- ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

-

20.000,- ft

20.000,- ft

20.000,- ft

-

-

-

Gyakorlati óradíj

változó

6.000,- ft

7.000,- ft

7.000,- ft

5.000,- ft

5.000,- ft

5.000,- ft

Gyakorlati vizsgaóra

változó

6.000,- ft

7.000,- ft

14.000,- ft

5.000,- ft

5.000,- ft

5.000,- ft

 

A tantermi elméleti pótórák ingyenesek, a gyakorlati pótórák díjai megegyeznek az alapórák díjaival.

 

Vizsgadíjak:

 

AM

B

C

CE

D

A1, A2, A

A1/B

Közlekedési ism.

4.600,- ft

4.600,- ft

4.600,- ft

4.600,- ft

4.600,- ft

4.600,- ft

4.600,- ft

Szerk. ész üzemelt.

-

-

4.600,- ft

4.600,- ft

-

-

-

Munkavédelem

-

-

4.600,- ft

-

-

-

-

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

-

-

4.400,- ft

4.400,- ft

4.400,- ft

-

-

Járműkezelés/Rutin

3.600,- ft

-

3.500,- ft

3.500,- ft

3.500,- ft

4.700,- ft

-

Forgalom

3.600,- ft

11.000,- ft

11.000,- ft

11.000,- ft

18.500,- ft

11.000,- ft

11.000,- ft

 

 

A pótvizsgák díjai megegyeznek az alap vizsgadíjakkal.

A vizsgadíjat meg nem jelenés esetén is meg kell fizetni. A vizsgadíjak a képző szerv és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály (továbbiakban KAV) között létrejött szerződés alapján az iskola ügyfélfogadójában fizetendők, mely díjakat az iskola továbbítja. A befizetésről a tanulónak az iskola állít ki átvételi elismervényt. Tan- és vizsgadíjat tilos közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget. Szolgáltatást, oktatást csak a befizetést követően biztosítunk. A tanuló köteles a számlákat a befizetést követő első vezetési órán bemutatni az oktatónak. Kivételt képez az elméleti pótvizsga díja, melyet a vizsga helyszínén kell rendeznie a Tanulónak. A vizsgadíjak befizetése legkésőbb a vizsga időpontja előtt 8 nappal esedékes, melynek késedelmes teljesítése esetén a Tanuló vizsgára történő kiírása nem lehetséges.

A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző kedvezmények össze nem vonhatók. A kedvezmények realizálása az első forgalom vizsga után történik. Kedvezményre az jogosult, aki legalább az első forgalom vizsgát a Kormányos Autósiskolánál teszi le.

Amennyiben a vizsga a közlekedési hatóság hibáján kívül eső ok miatt hiúsult meg, új vizsgát a vizsgadíj újbóli megfizetésével lehet tenni.

 

Részletfizetés lehetséges.

 1. részlet: az elméleti tanfolyam díja és az elméleti vizsgadíj
 2. részlet: a járműkezelés/rutin vizsga díja és járműkezelés/rutin órák díja
 3. részlet: a forgalom vizsga díja és a forgalom órák díja
 4. részlet (C, CE, D kategória): a biztonsági üzemeltetés tanfolyam előtt be kell fizetni annak tan- és vizsgadíját

B és A1/B kategória esetében a forgalom vizsgadíjat be kell fizetni a vezetés megkezdése előtt. Bármilyen típusú fizetés elmaradás esetén a tanuló tanfolyamra, vizsgára nem jelenthető.

Amennyiben az autósiskola az iskolavezető engedélyével méltányosságból a tartozás ellenére vezetteti, illetve vizsgára jelenti a tanulót, a tanuló a levezetett óra illetve vizsga után köteles tartozását kiegyenlíteni.

Az elméleti és a biztonsági üzemeltetés tanfolyam tandíja a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető vissza. A tanfolyam indulása előtt legkésőbb 1 munkanappal a befizetett tandíj kezelési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető.

A gyakorlati vezetési órák oktatónként eltérőek. Az aktuális óradíjak az ügyfélszolgálati irodában kifüggesztett Vállalási feltételekben, nyitvatartási időben és a honlapon bármikor megtekinthetők.

Az autósiskola nem köteles felhívni a tanuló figyelmét az esedékes befizetésekre, mert a tanuló is köteles befizetéseit számon tartani. Személyes érdeklődésére az ügyfélfogadóban, nyitvatartási időben természetesen tájékoztatjuk az eddig befizetett díjairól. Vita esetén a felmutatott, kiállított számlák a mérvadóak.

Egyéb költségek lehetnek még motoros kategóriáknál protektoros ruházat vásárlása vagy bérlése. Az orvosi alkalmassági vélemény díja (alábbi táblázatban). C, CE, D kategóriáknál tanpálya használat díja 10.000,- ft, egyéb kategóriáknál 4.000,- ft.

 

 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény

életkor

ár

életkor

ár

50 alatt

7.200,- ft

40 alatt

10.800,- ft

50 és 60 között

4.800,- ft

40 és 60 között

7.200,- ft

60 és 70 között

2.500,- ft

60 és 70 között

4.800,- ft

70 fölött

1.700,- ft

70 fölött

3.200,- ft

 

A díjak átutalással is teljesíthetők a 3A Takarékszövetkezetnél kezelt 57600101-11026840 számú bankszámlára.

 1.  

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a KAV engedélyezi. A mentesítések körét a Képzési rendelet 3. melléklet 4. 1. 4. 2. tartalmazza.

 1. Tanuló áthelyezés, képzési igazolás

Képzési igazolás kiadása a képzés megszakításával, az addig elvégzett oktatásról:

 • írásbeli kérésre
 • 3 munkanapon belül
 • 18 éven aluli tanuló kérelmét és igazolását a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia
 • a 3 példány első példánya a kiállító iskolánál marad
 • két példányt a tanuló a befogadó képző szervnek adja át, amely 10 munkanapon belül továbbítja azt a közlekedési hatóságra

A képzési igazolás kiadásával egy időben – írásos kérelemre – a fel nem használt befizetett díjakat a kezelési költség levonásával visszafizetjük. A kezelési költség a mindenkori képzési összeg 10 %-a, de minimum 5.000,- ft. Amennyiben az első forgalom vizsga előtt kéri ki a tanuló a képzési igazolást, a korábban megadott kedvezményekre való jogosultságát elveszíti. A képzési igazolás kiadásával egy időben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza elméleti, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tandíjat, illetve a KAV részére már átutalt vizsgadíjat.

 1. Oktatási helyszínek

Elméleti oktatás: Szeged, Petőfi Sándor sgt. 25..

Kihelyezett elméleti oktatás helyszínei lehetnek:

 • Rutin Szeged Autósiskola, Szeged, Batthány u. 34.
 • Lele Autósiskola Szeged, Üstökös u. 8C
 • SZTE Gyak. Gimn. és Ál. Isk. Szeged, Szentháromság u. 2.
 • Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola Szeged, József Attila sgt. 26.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás:                       ATI-Császárné Kft, Szeged, Kereskedő köz 3-5.

B, AM, A1, A2 és A gyakorlati alapoktatás:                          Szeged, Külterület 4.

C, CE és D kategória gyakorlati alapoktatás:                       Szeged, Kereskedő köz 3-5. gyakorló pálya

 

Bármely kategória gyakorlati oktatása során a találkozó helye és ideje a tanuló és az oktató előzetes megbeszélése alapján történik.

E-learning (ETitan) programot üzemeltető elérhetősége:      +361/577 0222               h-cs: 8-18, p:8-17

 1. Engedélyező hatóság
 • Innovációs és Technológiai Minisztérium (Címe: 1011 Budapest, Fő u. 44-50)

Felügyeletet ellátó szervezetek:

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály (Címe: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5., Telefonszáma: +3662681616)
 • Csongrád Megyei Kormányhivatal - Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Közlekedési Osztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. osztályvezető: Márta János, Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-17, Kedd-Csütörtök 8-16, Péntek 8-12, Tel.: +3662592979, kepzes@csongrad.gov.hu,
 • Fogyasztóvédelmi Osztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. Tel: +3662680530, fvf@fvf.csmkh.hu osztályvezető: Petrik Sándor)
 • Szegedi Törvényszék Cégbírósága (6722 Szeged, Tábor u 4, Tel.: +3662470177)
 1. Jogok, kötelezettségek

A tanuló jogai:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv Vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani.
 • Titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • A tanuló 24 órával kezdés előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni. Amennyiben dupla gyakorlati óra volt megbeszélve és mind a kettőről hiányzik a tanuló, úgy mind a kettő óra díját meg kell, hogy fizesse.
 • A vizsgát a tanuló a képző szerv felé a vizsga előtt legkésőbb 8 munkanappal mondhatja le. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat a tanulónak meg kell fizetni.
 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés helyét és időpontját.
 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.
 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni külön indoklás nélkül.

A tanuló kötelességei:

 • A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.
 • Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • A gyakorlati oktatás során használt járművek és az elméleti oktatás során használt eszközök, tansegédletek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni.
 • A szerződésben rögzített adatai vagy bármely, a jelentkezéshez és vizsgákhoz bemutatott okmányának változását 8 napon belül írásban bejelentetni az autósiskolának. Az első KRESZ vizsgája után változott adatait a hatóságnak is köteles bejelenteni.
 1. Vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedély kiadásához az illetékes közlekedési igazgatósági hatóság a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (elsősegély kártya); ha van, már meglévő vezetői engedély, a KAV által a forgalom vizsga után kiadott vizsgaigazolás ha papír alapon kérte. A vezetői engedély kiváltása 4.000,- ft, melyet a közlekedési igazgatósági hatóságnál kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

Nem magyar állampolgár esetén: minimum fél éves érvényes tartózkodási engedély meglétének igazolására van szükség.

Vizsgaigazolás: alap esetben a KAV elektronikusan átküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak, (21 napon belül a vizsgázó kérésére viszont kiállítja), ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és a Vöröskereszt által kiállított, elsősegélynyújtó vizsgán kapott igazolást bemutatta.

 

Gyakorlati oktatás

Kisebb hiba elhárítása, például kerékcsere, izzócsere, amely 30 percnél kevesebb időt vesz igénybe, az oktató felügyeletével és segítségével az ügyfél feladata végrehajtani és gyakorolt időnek minősül. Hasonló eset például az üzemanyag felvétele is, de egy ügyfélnél ez egy-két esetnél többször nem fordulhat elő. Ha a hiba elhárításához 30 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani, és az ügyfelet egy másik időpontban teljes 50 perces vezetési órával kárpótolni kell.

Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, az óra jellegét és a levezetett km-t a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik a vezetés elején és végén is. A vezetési karton az autósiskola tulajdona, amit az oktató az órák során mindig magánál tart.

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

Tehergépkocsi és pótkocsi rakfelületén, továbbá motorkerékpár hátsó ülésén oktatás és vizsga közben személy nem szállítható.

A vizsga során a járműben a vizsgázó, az oktató, az iskolavezető és az ellenőrzésre, vizsgáztatásra jogosult személyek tartózkodhatnak.

Ha a „B” kategóriás tanuló forgalmi vizsgája harmadjára is sikertelen, akkor a következő 2 vezetési órát egy másik oktatónál vezesse le. Az órák levezetését követően a tanuló jogosult eldönteni, melyik oktatónál folytatja a vezetést.

Felhívjuk az „AM”, „A1”, „A2” és az „A” kategóriás tanulók figyelmét, hogy a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a Rendelet 3. melléklete által előírt öltözékben jelenjenek meg: bukósisak, szemüveg, protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorokkal), protektoros dzseki (dzsekibe illeszthető könyök- és gerincprotektorokkal), magas szárú, zárt cipő vagy csizma!

 1. Amit a vizsgáról tudni kell

Az ügyfélnek a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt legalább 10 perccel kell megjelennie. Vizsgán az ügyfélnek igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő érvényes okmányok alkalmasak: személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély illetve diákigazolvány (ez 14 éves korig).

A meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást a vizsgára vinni kell.

Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

 • Személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte.
 • A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
 • A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
 • Az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon) használ.

Az első elméleti vizsgán a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapon belül meg kell jelennie a tanulónak. Elméleti pótvizsgára a jelölt a KAV-nál önállóan is jelentkezhet a pótvizsgadíj befizetésével. Pótvizsgázni a sikertelen vizsga után leghamarabb 3 munkanappal lehet.

A tanulónak sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanfolyam megkezdésétől 12 hónapon belül.

Az egyes járműkategóriákhoz tartozó sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

Elméleti vizsga mentes tanuló a vezetési karton érvényesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres forgalom vizsgát kell, hogy tegyen. Ha a vizsgázó a sikeres kresz vizsgától számítva 2 éven belül nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

Vizsgák helyszíne (eltérő tájékoztatás hiányában): Szeged, Kereskedő köz 3-5

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS VIZSGÁT KÍVÁNUNK!

 

                                                                                                                                              Varga Zsolt

                                                                                                                                              iskolavezető